De Wisselwerking Van Cannabis Op Andere Medicatie

Published :
Categories : Medicinale cannabis

De Wisselwerking Van Cannabis Op Andere Medicatie

Het is belangrijk dat je weet wat de wisselwerking is van cannabis op andere medicatie. Ontdek wat er gebeurt als je cannabis gebruikt in combinatie met farmaceutica en recreatieve stoffen.

DE WISSELWERKING VAN CANNABIS OP ANDERE GENEESMIDDELEN

De meeste drugs, zij het voorgeschreven farmaceutica of recreatieve stoffen, hebben een bepaalde wisselwerking. Farmaceutische geneesmiddelen komen altijd met een bijsluiter waarin de interactie met andere stoffen staat beschreven. Deze substanties zijn bijvoorbeeld andere geneesmiddelen of onschuldige producten, zoals koffie of grapefruit.

Cannabis is zowel een recreatieve als een medicinale stof en heeft verschillende interacties met andere drugs. Deze wisselwerking is meestal mild en soms werkt cannabis daadwerkelijk samen met andere medicatie. Het tegenovergestelde komt echter ook voor. Voorkom verkering met het toilet en lees deze gids. Hier bespreken we de wisselwerking van cannabis en een aantal veelgebruikte medicijnen.

Cannabis kan toegevoegde, maar ook synergetische effecten hebben in combinatie met andere stoffen. Met een toegevoegd effect bedoelen we dat het resultaat van de combinatie gelijk is aan de som der delen, 1+1=2. Een synergetisch effect wil zeggen dat de combinatie groter is dan de som der delen; 1+1=3 of meer. Cannabis verbetert de werkzaamheid van verschillende farmaceutica. We raden dus aan dat je je gebruik met een arts bespreekt.

Disclaimer: Beschouw dit blog niet als medisch advies. Voor vragen dien je altijd contact op te nemen met je huisarts.

BLOEDSUIKERSPIEGEL

Uit onderzoek blijkt dat cannabisgebruikers minder waarschijnlijk kampen met obesitas, ondanks de munchies. Cannabis verbetert namelijk de stofwisseling van koolhydraten. Ook is het risico op diabetes kleiner en de BMI is lager dan die van mensen die geen cannabis gebruiken. Houd hier rekening mee als je medicatie gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen.

Het kan namelijk gebeuren dat de bloedsuikerspiegel teveel verlaagd wordt als je andere medicijnen gebruikt, zoals bijvoorbeeld insuline. Er is echter nog geen overtuigend bewijs en de uitgevoerde onderzoeken bestaan uit brede epidemiologische enquêtes, die algemene patronen binnen een bevolkingsgroep analyseren. Er zijn niet veel onderzoeken gedaan naar de speciale wisselwerking van THC, CBD en terpenen uit cannabis op geneesmiddelen die de bloedsuikerspiegel controleren. Om de risico's te verminderen, moeten patiënten die cannabis gebruiken hun bloedwaarde altijd in de gaten houden, in samenwerking met een medisch specialist.

HOGE BLOEDDRUK

Cannabis kan de werking van medicatie voor hoge bloeddruk of hypertensie versterken. Cannabinoïden beïnvloeden de CB1 en CB2 receptoren van het endocannabinoïde systeem direct en indirect. Hierdoor verhoogt het cardiale zuurstofgebruik terwijl tegelijkertijd de bloedstroom in kransslagaderen vermindert. Meldingen van bijwerkingen zijn zeldzaam, maar als je bloeddrukmedicatie gebruikt, weet dan dat cannabis de werking kan versterken.

RISICO OP BLOEDINGEN

Cannabinoïden versterken mogelijk ook de effecten van bloedverdunners, zoals warfarine. Soortgelijke effecten ontstaan soms ook door medicijnen die het bloed verdunnen, zoals ibuprofen. THC en CBD kunnen ook de afbraak van deze medicatie remmen en THC verdringt wafarine van de eiwitbindingplaatsen.

KALMERINGSMIDDELEN

Kalmeringsmiddelen beïnvloeden de GABA-receptoren in de hersenen om een kalmerend effect op te wekken. Cannabinoïden en bepaalde terpenen veroorzaken hetzelfde kalmerende effect. Tegenstrijdig genoeg hebben THC en CBD ook een stimulerende en activerende werking. Het gedrag van cannabinoïden hangt sterk af van de kracht, dosering en de combinatie met terpenen. In combinatie met andere kalmeringsmiddelen, heeft cannabis mogelijk een toegevoegd effect. Marihuana verhoogt de bloedspiegels echter niet. Ook versterkt het de andere effecten van kalmeringsmiddelen niet.

De combinatie kan echter wel riskant zijn, afhankelijk van de kracht van de cannabis en het gebruikte kalmeringsmiddel. Potente indica's staan bekend om hun pijnstillende en verdovende werking. Wees liever voorzichtig en combineer je ganja niet met kalmeringsmiddelen, gewoon voor de zekerheid.

ALCOHOL

Alcohol is de meest sociaal geaccepteerde drug die er is. Ironisch genoeg kan alcohol dodelijk zijn in combinatie met andere drugs. De mix van alcohol en opiaten of tranquillizers, zoals benzodiazepinen of slaapmiddelen, is levensgevaarlijk. Toch wordt alcohol vaak samen met cannabis gebruikt. Is dat veilig?

Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Van alcohol stijgt de THC-waarde in je bloed. De alcoholwaarde stijgt echter niet van THC. Onderzoek wijst erop dat mensen minder alcohol drinken als ze cannabis gebruiken. In **onderzoek, in 1985 uitgevoerd door NIDA, zijn de consumptiepatronen in drie verschillende settings onderzocht. In de eerste was zowel alcohol als cannabis beschikbaar, in de tweede uitsluitend alcohol en in de laatste was alleen cannabis voorhanden.

• 87% van de deelnemers dronk aanzienlijk minder alcohol als beide stoffen beschikbaar waren. Dit in vergelijking met de setting waarin alleen alcohol beschikbaar was.

• 75% van de proefpersonen consumeerde iets meer cannabis wanneer beide beschikbaar waren in vergelijking met de aanwezigheid van uitsluitend cannabis.

Deze resultaten komen overeen met de ervaring van veel mensen. Zijn beide stoffen beschikbaar? Dan wordt er meer cannabis gebruikt, maar veel minder alcohol. Het gevaar zit hem in wat je doet als je tegelijkertijd rookt en drinkt. Autorijden is veel gevaarlijker als je zowel cannabis als alcohol in je systeem hebt.

Daarnaast zijn mensen vaker geneigd risicovolle activiteiten te ondernemen. Stommiteiten leiden soms tot aanzienlijke verwondingen. Cannabis voorkomt ook misselijkheid en overgeven. Het lichaam voert gifstoffen minder snel af na overmatig gebruik. Dit verhoogt het risico op alcoholvergiftiging.

De Wisselwerking Van Cannabis Op Andere Medicatie

CYTOCHROOM P450

Cytochroom P450 is een enzym die een belangrijke rol speelt in de druginteracties in het lichaam. Dit geldt niet alleen voor cannabis, maar voor alle medicatie. Aanzienlijk klinisch bewijs suggereert dat CBD veilig en niet-verslavend is. In veel gevallen helpt het zelfs bij verslavingsproblemen. Het wordt dan ook steeds vaker gebruikt als ondersteuning bij het afkicken van verslavende substanties. Soms werkt het in synergie met andere geneesmiddelen. Dat kan voordelig uitpakken, maar ook nadelig.

CBD en cytochroom P450 vertonen een opvallende wisselwerking met anti-epileptica. In een onderzoek uit 2015 is aangetoond dat CBD de bloedconcentraties van het anticonvulsie medicijn clobazam verhoogt bij kinderen. Tegelijkertijd verhoogde het de concentraties van de clobazam-metaboliet norclobazam. Clobazam heeft soms ongewenste bijwerkingen. Als je de medicatie met CBD versterkt, is een kleinere dosis wellicht noodzakelijk. Alle proefpersonen, op vier na, genieten van 50% minder toevallen. De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat CBD als supplement op clobazam "een veilige en effectieve behandeling is voor refractaire epilepsie".

OPIATEN

De pijnstillende effecten van cannabis zijn vrij bekend. Veel artsen beschouwen het als een betrouwbaar alternatief voor opiaten. Bovendien is er minder risico op verslaving. Wat toxiciteit en verslaving betreft, heeft cannabis de voorkeur als het gaat om een eerstelijnsbehandeling van chronische pijn.

Cannabis biedt fantastische mogelijkheden als aanvulling op behandeling met opiaten. Dit is in 2011 in onderzoek bevestigd door Dr. Donald Abrams en zijn team bij UC San Francisco. Het blijkt dat cannabis de hoeveelheid opiaten in het bloed niet verhoogde bij de proefpersonen. 27% van de deelnemers meldde een verlichting in pijn na toediening van cannabis.

De conclusie? Cannabis kan de effectiviteit van opiaten op een veilige manier verhogen. Het bijkomende voordeel is dat patiënten minder opiaten nodig hebben. Dit verlaagt de kans op verslaving en vermindert bijwerkingen.

OVER HET ALGEMEEN IS CANNABIS VEILIG

We kunnen stellen dat cannabis meestal veilig is. Het wordt goed getolereerd en de combinatie met veelgebruikte medicatie is redelijk risicoarm. Maar cannabis bestaat niet uit slechts één verbinding. Cannabis is een combinatie van tientallen verbindingen. Denk aan THC, CBD, CBN en een enorme reeks terpenen en flavonoïden.

De combinaties verschillen per soort en bieden op zichzelf al een groot aantal fysiologische voordelen. Zonder meer diepgaand onderzoek, kunnen we geen conclusies trekken over de wisselwerking met andere medicatie. Maar één ding is zeker: cannabis is een therapeutische schatkist. Gelukkig worden de voordelen steeds meer gewaardeerd.