Welke Impact Heeft Cannabis Op Je Motivatie?

Published :
Categories : Andere onderwerpen

Welke Impact Heeft Cannabis Op Je Motivatie?

Cannabis is lange tijd afgeschilderd als een substantie die luiheid veroorzaakt, waarbij populaire media een flinke duit in het zakje deden. Veel ambitieuze mensen gebruiken het kruid echter ook. Dus, welk effect heeft cannabis nu werkelijk op je motivatie?

De mening van de maatschappij over cannabis is aan het veranderen. Het verouderde stereotype beeld van cannabisgebruikers, zoals dat weergegeven werd in talloze films en mediapublicaties, was de bankhangende hippie. Deze oeroude representatie stond voor luiheid, verslaving, en een ongezonde en onevenwichtige levensstijl.

Of dit nu waar is of niet, het werd een wijdverbreid beeld en vaak voor waar aangenomen. Nu cannabis meer alledaags en in veel gebieden legaal aan het worden is, is dit echter aan het veranderen. Toch blijft de vraag; word je van wiet minder gemotiveerd?

Er is veel onderzoek uitgevoerd met het oog op deze vraag. Een sluitend antwoord is er echter nog niet. Het is namelijk vrij moeilijk iets te bepalen wat in principe zeer subjectief is.

Aangezien karaktereigenschappen en aanleg invloed hebben op luiheid en motivatie, betreden we een gebied dat moeilijk valt te ontleden. Echter, onderzoek naar hoe de consumptie van cannabis het beloningscentrum in de hersenen beïnvloedt, zou een duidelijker beeld kunnen geven.

WAT IS MOTIVATIE?

Motivatie is in wezen de bereidheid van iemand om actie te ondernemen met het oog op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Het is zeer belangrijk bij de constante uitdagingen die een individu moet aangaan om een gewenst doel te bereiken.

Voel je je ongemotiveerd en heb je geen doel meer voor ogen? Dan kan dat zich uiten in luiheid en soms zelfs in verdriet en depressies. Bij gemotiveerdheid toon je echter actie, enthousiasme en passie voor het bereiken van je doelen in de toekomst.

Hoewel motivatie voor een deel afhangt van je persoonlijkheid begint het allemaal met een chemisch proces in de hersenen. Zo speelt de neurotransmitter dopamine, die verantwoordelijk is voor het regelen van het belonings- en genotscentrum in de hersenen, een grote rol bij motivatie.

De neurotransmitter is nauw betrokken bij emotionele reacties. Daarbij stelt het ons in staat om beloningen te visualiseren en de noodzakelijke stappen te ondernemen om die te verkrijgen.

Dopamine komt vrij als we in situaties terechtkomen die ons voortbestaan als mens in stand houden. Telkens als we iets eten of seks hebben, geven de hersenen dopamine af als beloning voor dit soort gedrag. Hiermee worden we aangemoedigd het te herhalen en het als aangenaam te beschouwen.

CANNABIS EN DOPAMINE

Maar wat heeft dopamine dan te maken met de invloed van cannabis op motivatie? Net als seks, eten en een groot aantal verdovende middelen maakt wiet dopamine vrij. Dat betekent dat het naar alle waarschijnlijkheid een effect heeft op de motivatie.

Als je cannabis rookt, krijg je verschillende cannabinoïden in je bloedbaan. Die werken vervolgens in op de receptoren van het endocannabinoïde systeem.

Van bijzonder belang is de psychoactieve cannabinoïde THC, die de cannabis high teweegbrengt. THC bindt zich aan de CB1 receptor in de hersenen en dat veroorzaakt een verhoging van het dopamineniveau. Naar verluidt houdt dit effect ongeveer 2 uur aan nadat er THC is gebruikt. Echter, als dit lange tijd herhaald wordt, kunnen er op de lange termijn veranderingen in het beloningscentrum van het brein ontstaan.

Dus, wat betekent deze chemische interactie als we naar motivatie kijken?

Welke Impact Heeft Cannabis Op Je Motivatie?

WERKT CANNABIS DEMOTIVEREND?

Omdat THC een kortdurende verhoging van het dopamineniveau veroorzaakt, lijkt het aannemelijk dat het kruid de motivatie stimuleert. Maar op de lange termijn hoeven deze effecten niet aan te houden. Een overweging daarbij is dat THC de gebruiker directe bevrediging biedt. Als je voor een dopamine-boost alleen maar op de bank hoeft te zitten met een joint, hebben mensen misschien niet de behoefte om iets te ondernemen en een doel te bereiken om zich gelukkig te voelen.

Afgezien van de veronderstellingen is er onderzoek gedaan naar het motiveringsniveau van cannabisgebruikers.

Tijdens de jaren '70, toen het stigma rond cannabis nog algemeen was, bedachten onderzoekers een term voor het verlies van motivatie in verband met cannabisgebruik: "amotivationeel sydroom." Echter, recenter onderzoek uit 1995 laat zien dat cannabisgebruikers met weinig motivatie in feite last hebben van een depressie en niet van het zogenaamde "amotivationeel sydroom."

Een andere manier waarop cannabis de motivering kan doen afnemen, is door een mogelijk veranderende dopamine-aanmaak. Zo wordt in een in 2014 gepubliceerd artikel in het tijdschrift Biological Psychiatry gesteld dat wiet in verband wordt gebracht met een verminderde capaciteit om dopamine te synthetiseren. Dit betekent dat langdurig gebruik het dopamineniveau kan verlagen. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een gebrek aan motivatie en mogelijke geheugenproblemen op de lange termijn.

HET TEGENARGUMENT

De wetenschap laat zien dat de mogelijkheid bestaat dat cannabis motivatie doet afnemen. Echter, het onderzoek is nogal beperkt en er zijn veel variabelen die in overweging genomen moeten worden. Daarom is het niet meer dan redelijk ook anekdotisch bewijs te bekijken.

Alleen maar omdat iemand cannabis rookt, maakt hem niet per definitie minder gemotiveerd. Hier zijn tal van voorbeelden van. Veel beroemdheden, atleten en ambitieuze mensen kiezen ervoor om het te roken terwijl ze toch extreem goed blijven presteren en werk verrichten.

Persoonlijkheid speelt ook een grote rol wat cannabis en motivatie betreft. Sommige mensen zijn er meer op gericht zichzelf continu tot succes te dwingen en hebben een natuurlijk, constant gevoel van motivatie.
Weer anderen geven er de voorkeur aan het leven wat rustiger te leiden en te genieten van de kleine dingen in het leven.

LET OP DE STRAIN

De meeste cannabisliefhebbers zijn wel bekend met de verschillende effecten die de diverse cannabissoorten teweeg kunnen brengen. Indicasoorten staan erom bekend een ontspannende fysieke high te veroorzaken waardoor de gebruiker stoned en bedaard wordt. Sativasoorten zijn echter beroemd vanwege de energieke cerebrale high die ze geven. Als je op zoek bent naar een extra dosis creativiteit, focus en alertheid zijn sativasoorten dan ook de beste keus.

Cannabis kan de aanmaak van dopamine na verloop van tijd verminderen. Toch kan de dopamine-boost die het op de korte termijn veroorzaakt, mits gebalanceerd en op een gezonde manier gebruikt, bij sommige gebruikers leiden tot een verbeterde motivatie.