De Verschillen Tussen High En Dronken Zijn

Published :
Categories : Cannabis nieuwsMedicinale cannabis

De Verschillen Tussen High En Dronken Zijn

Zowel over cannabis als alcohol wordt veel gedebatteerd. De twee substanties verschillen enorm van elkaar in diverse categorieën. Denk aan de effecten, veiligheid en juridische status.

De veranderde bewustzijnstoestanden van high en dronken zijn, worden vaak met elkaar vergeleken. Denk aan de psychologische- en fysiologische effecten, gevolgen op de lange termijn, juridische status en wat beter voelt en waarom.

Het is een intrigerende vergelijking, zeker gezien het feit dat cannabis meer controversieel is. Zo heeft het een illegale status in bepaalde delen van de wereld, terwijl alcohol grotendeels legaal is. De vergelijking is het onderwerp van vele discussies. Daarbij beweren cannabisgebruikers vaak dat dit juridische standpunt hypocriet is. Bovendien zou er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor zijn.

Over het algemeen worden beide middelen recreatief gebruikt. Dit betekent dat mensen ze gebruiken om hun bewustzijn te veranderen. Zowel alcohol als cannabis worden daarbij vaak in een sociale omgeving gebruikt. Denk aan een klein samenzijn, feest of evenement. Hoewel beide dus bij dezelfde gelegenheden worden geconsumeerd, zijn de effecten zeer verschillend.

Laten we de effecten van zowel alcohol als cannabis eens bespreken en een goede vergelijking maken.

DE EFFECTEN VAN ALCOHOL OP DE HERSENEN

In een sociale setting wordt alcohol vaak gebruikt als hulpmiddel om los te komen en te ontspannen. Er is echter niet veel nodig om de grens te overschrijden, waardoor je niet langer relaxed bent, maar de controle verliest en mogelijk ziek wordt.

Het actieve ingrediënt in alcoholische drank is ethylalcohol of ethanol. Hoewel er verschillende soorten alcohol zijn, is dit de meest voorkomende. Een gematigde hoeveelheid alcohol kan een licht stimulerend effect hebben. Mensen krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en voelen zich meer op hun gemak.

Deze sensaties worden meestal gevoeld na een paar biertjes of een glas wijn. Die hoeveelheid leidt vaak tot gevoelens van warmte, gezelligheid en opwinding. Dit komt door een mild alcoholgehalte in het bloed. Als deze hoeveelheid toeneemt, nemen ook de verdovende effecten toe.

In feite onderdrukt alcohol het centrale zenuwstelsel. Dit betekent dat het de bloeddruk verlaagt, de hersenfunctie vertraagt en dat de activiteiten van het zenuwstelsel afnemen. Deze onderdrukkende effecten dragen bij aan de sensaties die worden gevoeld na een gematigde hoeveelheid alcohol. Je bent aangeschoten. Gebruikers ervaren meestal veranderingen in de dieptewaarneming, sterkere emoties, tragere zintuigen, pijnverlichting en mogelijk ook duizeligheid.

NEUROCHEMISCHE VERANDERINGEN

De vertraagde beweging en onduidelijke spraak hebben te maken met de werking van alcohol in de hersenen. De substantie staat daarbij in wisselwerking met de receptor locaties voor de neurotransmitters GABA en glutamaat. Glutamaat is de belangrijkste prikkelende neurotransmitter in de hersenen, terwijl GABA de belangrijkste remmende neurotransmitter is. Alcohol werkt als een indirecte GABA-agonist.

Dit betekent dat alcohol de effecten van GABA in de hersenen nabootst, terwijl de afgifte van glutamaat wordt afgeremd. Het is daarbij niet moeilijk te begrijpen waarom alcohol een onderdrukkend effect heeft op de hersenen. Deze neurochemische status draagt bij aan een milde buzz en een tragere reactiesnelheid. Daarom gebeuren er vaak ongelukken met drank in het verkeer. Alleen al in de VS overlijden hierdoor dagelijks 29 mensen per dag.

GABA en glutamaat zijn niet de enige neurochemische stoffen die door alcohol worden beïnvloed. De substantie versterkt ook het dopamine niveau, een "feel good" chemische stof die betrokken is bij de beloningsmechanismen van de hersenen. Dopamine zorgt ervoor dat kleine doses alcohol prettig aanvoelen, wat sociale gevoelens en sociaal gedrag stimuleert. De activatie van het beloningssysteem kan er echter ook toe leiden dat sommige gebruikers een verslaving ontwikkelen.

Ironisch genoeg zorgt dit prettige gevoel van alcohol vaak voor gewelddadig gedrag als mensen onder invloed zijn. Als we nuchter in een mogelijk gevaarlijke of bedreigende situatie terechtkomen, voelen we angst. Dit helpt ons riskante situaties te vermijden. In een dronken toestand wordt dit rationele denken echter verstoord. Hierdoor ervaren mensen bepaalde situaties anders, waardoor ze zichzelf in gevaar brengen. Sociale signalen kunnen ook verkeerd worden geïnterpreteerd, waardoor iemand snel opgefokt of agressief wordt.

HOGE DOSIS EN TOXICITEIT

Een hoge dosis alcohol leidt tot de welbekende effecten. Wanneer iemand te veel drinkt, kan hij of zij bewusteloos raken, overgeven, problemen ervaren met ademhalen en een black-out krijgen. Buitensporige hoeveelheden alcohol kunnen zelfs leiden tot een alcoholvergiftiging. Dit kan zorgen voor toevallen, overgeven, een onregelmatige ademhaling, hypothermie en bewusteloosheid.

Voor wat betreft de toxiciteit, kan het verrassend zijn te horen dat alcohol tot de meest giftige drugs behoort, ondanks de legale status. In een wetenschappelijk paper, gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports, staat bijvoorbeeld dat alcohol de meest riskante drug is, zelfs in vergelijking met heroïne. Cannabis blijkt echter de veiligste te zijn.

DE EFFECTEN VAN CANNABIS OP DE HERSENEN

De psychoactieve effecten van cannabis worden opgewekt door de cannabinoïde THC. Er zitten echter meer dan 100 cannabinoïden in de cannabisplant en we weten niet precies van allemaal de werking. Ook de aanwezigheid van terpenen (aromatische verbindingen) kan de high op de een of andere manier beïnvloeden, afhankelijk van de types en hoeveelheden die naast de THC worden geconsumeerd. Om het niet te ingewikkeld te maken, vestigen we in dit artikel uitsluitend de aandacht op de psychoactieve effecten van THC.

THC heeft effect door zich te binden aan receptoren die samen het endocannabinoïde systeem (ECS) vormen. THC heeft een voorkeur voor de CB1 receptor van dit systeem, vanwege de structurele gelijkenis met anandamide, een endocannabinoïde. CB1 receptoren komen voornamelijk voor in de hersenen en het centrale zenuwstelsel.

Wanneer mensen wiet roken, voelen ze zich vaak ontspannen, kalm, creatief, geïnspireerd, hongerig en slaperig. Als men meer consumeert dan men kan behappen, kan echter paniek of een overweldigd gevoel het gevolg zijn. Cannabis kan worden onderverdeeld in twee subsoorten; sativa en indica. Indica soorten staan bekend om het opwekken van een meer relaxende, lichamelijke stone. Sativa's zorgen echter voor een meer stimulerende en creatieve, cerebrale high.

Cannabis kan worden geclassificeerd als een kalmerend of stimulerend middel, afhankelijk van de geconsumeerde soort en hoeveelheid. De effecten van kalmerende middelen zijn een lage bloeddruk, verminderde motorische coördinatie, spierontspanning, slaperigheid en algehele ontspanning. Stimulerende effecten zijn precies het tegenovergestelde en worden gekenmerkt door een verbeterde stemming, versnelde hartslag en angst bij sommige gebruikers.

DOSIS AFHANKELIJKHEID

De effecten van het roken van wiet zijn vergelijkbaar met die van andere substanties, in de zin dat ze grotendeels afhangen van de dosering. Een kleine dosis werkt meestal stimulerend en levert slechts een milde werking. Een grote dosis is echter meer verdovend en kan sommige gebruikers overweldigen. Je tolerantie is daarbij afhankelijk van verschillende factoren, zoals je lichaamsgewicht en eerdere consumptie.

Na het roken van een kleine hoeveelheid cannabis, in feite het "equivalent" van een glas wijn, ervaart de gebruiker waarschijnlijk een buzz, ontspanning en mogelijk ook euforie. Je kunt daarbij nog normaal functioneren en veel gebruikers kiezen ervoor zo'n kleine hoeveelheid te gebruiken als ze werken aan een taak of creatief project.

Na het roken van een iets grotere hoeveelheid ervaart de gebruiker meer verdovende effecten. Deze hoeveelheid varieert per persoon. De gebruiker functioneert nog steeds, maar kan zich lui of zwaar ontspannen voelen. Dit is meestal het moment waarop diepgaande gesprekken ontstaan tijdens een rooksessie, samen met lachbuien en de munchies.

Rook je nog meer, bijvoorbeeld meerdere joints, dan kunnen bijna psychedelische effecten ontstaan. Gedachten kunnen daarbij veel dieper zijn dan normaal en je kunt hartkloppingen en een droge mond krijgen. Sommige gebruikers zijn in dit stadium vatbaar voor angst en paniek.

Als een gebruiker veel meer rookt dan hij aankan, resulteert dit soms in overgeven, overweldigende lethargie en paniekaanvallen.

De Verschillen Tussen High En Dronken Zijn

VEELVOORKOMENDE EFFECTEN

Cannabis staat bekend om het vermogen het geheugen aan te tasten. Dit betekent niet dat het herinneringen vernietigt, maar het kan voorkomen dat er geen nieuwe worden opgeslagen in het kortetermijngeheugen. Dit kan te maken hebben met het feit dat THC inwerkt op de cannabinoïde receptoren in de hippocampus.

Een ander beroemd effect van THC is het vermogen om gigantische trek op te wekken. Dit staat ook wel bekend als de munchies. Het heeft eveneens te maken met de activatie van de cannabinoïde receptoren in de hersenen. Wanneer THC de receptoren in de hypothalamus activeert, komen de eetlust stimulerende hormonen leptine en neuropeptide Y vrij.

De diepe ontspanning die met het roken van cannabis wordt geassocieerd, kan ook iets te maken hebben met hoe het kruid gevoelens van angst kan verlichten. De meerderheid van de gebruikers meldt daarbij een afname in angstige gevoelens. THC bindt zich aan de CB1 receptoren in de amygdala, een bepaald gedeelte van de hersenen. De amygdala is onderdeel van het limbisch systeem en betrokken bij emoties, emotioneel gedrag en motivatie. Het reguleert ook de angstreactie en jaagt de vecht-of-vluchtreactie van het lichaam aan.

Een ander veelvoorkomend effect van het roken van cannabis is pijnverlichting. Hierdoor is het zeer aantrekkelijk voor medicinale gebruikers. Zowel recreatieve als medicinale consumenten kunnen tijdelijke pijnstilling ervaren, of ze zich dit nu realiseren of niet. Cannabinoïde receptoren zitten volop in het zenuwstelsel en de hersenen, maar ook in zenuwcellen die pijnsignalen doorgeven.

NEUROCHEMIE BIJ GEBRUIK VAN CANNABIS

We weten nu meer over de effecten van cannabis, evenals over de algemene werking bij verschillende doseringen. Maar waarom worden we high van THC?

THC werkt samen met het endocannabinoïde systeem. Dit is mogelijk vanwege de moleculaire overeenkomsten met de endocannabinoïde anandamide. Bij het activeren van de CB1 receptoren van het endocannabinoïde systeem, beïnvloedt THC het zenuwstelsel.

De cannabinoïde verandert het functioneren van de hippocampus en orbitofrontale cortex. Deze gebieden in de hersenen zijn verantwoordelijk voor de formatie van nieuwe herinneringen en het aandachtsvermogen. THC heeft ook effect op de kleine hersenen en basale ganglia, delen die het evenwicht en de coördinatie reguleren.

Daarnaast heeft THC effect op het beloningssysteem van de hersenen. Hierbij stimuleert het neuronen de chemische, feel good stof dopamine af te geven. Dit draagt bij aan het euforische gevoel dat tijdens een high wordt gevoeld.

VEILIGHEID EN TOXICITEIT

Cannabis staat bekend als een extreem veilige, natuurlijke plant. Teruggrijpend op het eerdere onderzoek naar de toxiciteit van drugs: wiet is geclassificeerd als de minst schadelijke substantie en maar liefst 114 keer veiliger dan alcohol.

Cannabis wordt al duizenden jaren gebruikt en sterfgevallen zijn nooit gemeld. Een dodelijke dosis wordt als onmogelijk beschouwd, omdat de cannabinoïde receptoren zich niet bevinden in regio's van de hersenen waar de ademhaling wordt geregeld.

Het lijkt erop dat de enige sterfgevallen die in verband staan met cannabis, indirecte incidenten waren. Zo zijn mensen gewond geraakt omdat ze extreem high waren.

Zoals voor elke substantie geldt, moet iedereen zelf onderzoek doen om te verzekeren dat deze veilig kan worden geconsumeerd. Dit geldt vooral voor mensen met hartaandoeningen. Cannabis verhoogt namelijk het risico op een hartaanval in de uren na consumptie, vanwege de stijging in de hartslag.

TOT SLOT

Zowel van alcohol als cannabis kan veilig worden genoten, wanneer ze met mate worden gebruikt. Als het echter aankomt op de discussie over de veiligheid, sociale impact en algehele effecten, is wiet de duidelijke winnaar.

Voor wat betreft de veiligheid: het is duidelijk dat cannabis veel minder giftig is dan alcohol. Alcohol zorgt elk jaar opnieuw voor veel sterfgevallen, ondanks dat het op bijna elke straathoek wordt verkocht. Na de consumptie van drank is het bovendien veel waarschijnlijker dat je te maken krijgt met gewelddadig gedrag en een ziek gevoel.

Wanneer we kijken naar de effecten, wordt duidelijk dat de huidige wetgeving twijfelachtig is. In een gemiddeld weekend hebben we te maken met sterfgevallen, vechtpartijen en schade, allemaal dankzij alcohol. Dit gedrag kost de belastingbetaler een hoop geld. Neem dan de personen die high worden. Zij zitten waarschijnlijk lekker thuis of ergens buiten te chillen, kletsen of eten met vrienden, of ze liggen allemaal te slapen.