De Werkzaamheid Van CBD Bij Angststoornissen

Published :
Categories : Medicinale cannabis

De Werkzaamheid Van CBD Bij Angststoornissen

CBD speelt een rol bij onze neurale reactie op stress. Onderzoek richt zich nu op dit cannabinoïde als middel bij de behandeling van angststoornissen. Cannabinoïde zou mogelijk een effectief alternatief kunnen worden voor gevaarlijke en verslavende kalmerende middelen.

Zou CBD een natuurlijk en effectief alternatief kunnen zijn voor de om verschillende redenen verslavende kalmerende middelen die door artsen zo makkelijk wordt voorgeschreven? Waarschijnlijk wel. De niet-psychoactieve cannabis verbinding zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het afstemmen van onze neurale reactie op stress, en onderzoek richt zich nu op dit cannabinoïde als een behandeling bij angststoornissen.

WAT GEBEURT ER BIJ ANGST?

Angst is één van de aangepaste reacties bij dieren waardoor ze kunnen omgaan met bedreigingen, of zware taken kunnen uitvoeren. Deze psychologische en fysieke reacties dienen natuurlijk onder een bepaald niveau van intensiteit te blijven, want anders raakt het individu in paniek.

Angststoornissen houden een groot deel van de bevolking in hun greep. In sommige gevallen ontwikkelen lichte stoornissen zich tot neuro-psychiatrisch problemen zoals het lijden aan doodsangsten, paniekaanvallen, posttraumatische stress-stoornissen, sociale fobieën, dwangstoornissen en andere stoornissen. Wanneer een persoon niet in staat is om effectief om te gaan met natuurlijke reacties, en zich een klinische staat van een angststoornis ontwikkelt, is het van groot belang deze aandoening niet te onderschatten.

Jammer genoeg is de meest effectieve, algemene en gevaarlijke manier om met een angststoornis om te gaan het voorschrijven van pillen afkomstig van de oude vertrouwde grote farmaceutische multinationals. Een groot percentage van patiënten die worden behandeld met medicijnen zoals Prozac, Valium en Xanax raken zwaar afhankelijk van één of meer van deze zwaar verslavende en levensbedreigende medicijnen, of ze raken verslaafd aan andere middelen zoals alcohol of hard-drugs.

Cannabidiol Molecule

CBD EN DE WERKING VAN ANGSTSTOORNISSEN

Het is nog grotendeels onbekend hoe de biochemische mechanismes werken die in staat zijn om angst bij dieren te veroorzaken. In de traditionele geneeskunde worden sommige vormen van depressie en angststoornissen over het algemeen behandeld met medicijnen die werken op de serotonine huishouding. Deze medicijnen onderdrukken de natuurlijke heropname van serotonine in de hersenen nadat het normaal werd aangemaakt, en aldus de hoeveelheid in de neuronen verhoogt. Het effect van het verhogen van de serotonine-signalen naar het zenuwstelsel zorgt over het algemeen voor een afname van de paniek en een stemmingsverbetering, zowel bij mensen als bij ratten.

Op gelijke wijze verhoogt CBD de signaalactiviteit in de serotonine-receptoren. Een recent Spaans laboratoriumonderzoek doet vermoeden dat CBD een snel anti-depressieve remedie zou kunnen zijn dankzij het vermogen om zowel de signaalfunctie van serotonine als glutamaat te verbeteren. Ratten waarbij de reukkwab is verwijderd zijn een algemeen laboratoriummodel voor depressie, en onderzoekers maakten gebruik van ratten die helemaal in paniek raakten nadat ze waren beroofd van hun reukzin. Het begin van een sterke anti-depressieve reactie vond plaats na het toedienen van een injectie met CBD, en er werd tevens gelijktijdig een kalmerend effect geregistreerd.

De hippocampus is een zeer voorvaderlijk en diepgeworteld orgaan bij alle gewervelde dieren, ook bij ons mensen. Het speelt een belangrijke rol bij de stabilisatie van het geheugen en op het oriënteringsvermogen. Het is één van de eerste delen in de hersenen die schade lijden door bepaalde aandoeningen. Op hersenscans van patiënten die lijden aan depressies of angststoornissen is vaak te zien dat de hippocampus kleiner is, en het lijkt erop dat de verstoorde neuronenfunctie in dat hersengebied invloed heeft op suïcidaal gedrag. Een laboratoriumonderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Sao Paulo toonde aan dat CBD kan bijdragen aan het regenereren van neuronen in de hippocampus. De bevindingen van de Braziliaanse onderzoekers wijzen erop dat het kalmerende effect van de toediening van CBD aan gestresseerde ratten veroorzaakt wordt door de indirecte werking van endocannabinoïden die het mogelijk maken dat de regeneratie van de zenuwcellen veroorzaakt wordt.

CBD VAN LABORATORIUM NAAR KLINISCHE ONDERZOEKEN

Gedurende de afgelopen jaren heeft CBD een enorme belangstelling opgewekt bij gebruikers, zorgverleners en wetenschappers. De sterke bewijzen van laboratoriumonderzoeken tonen de toepassingen van CBD als een behandeling voor angststoornissen duidelijk aan, maar de bemoedigende resultaten op ratten ontwikkelen zich niet altijd tot werkzame behandelingen voor mensen. Afgezien van het groeiende aantal anekdotische bewijzen zijn er enkele wetenschappelijk studies uitgevoerd die de mogelijkheden van CBD beginnen te laten zien als een behandelingswijze voor angststoornissen.

Braziliaanse onderzoekers voerden een klein onderzoek uit op patiënten die leden aan een sociale fobie waarbij aangetoond werd dat CBD de angststoornis doet afnemen, zoals vastgesteld door de deelnemers en bevestigd werd door fysieke angststoornis-indicatoren zoals de hartslag, bloeddruk en andere lichaams-parameters. Onderzoekers concludeerden dat CBD daadwerkelijk een afname van de angststoornissen, cognitieve stoornissen en onbehaaglijkheid bij die groep patiënten veroorzaakte.

Omdat CBD uiteindelijk een opponent van THC is wanneer deze moleculen zich verbinden met onze cannabinoïde-receptoren, wordt door zowel de laboratoriumonderzoeken als de ervaring van patiënten aangetoond dat het enkele nadelige THC-effecten neutraliseert bij de op cannabis-samenstellingen gebaseerde behandeling van angststoornissen.

Bewijzen van studies met dierproeven beginnen aan te tonen op welke manier CBD werkzaam is in de hersenen, en proeven op menselijke patiënten. mét of zonder klinisch vastgestelde angststoornissen beginnen de geschiktheid te bevestigen als behandeling bij angststoornissen. Pre-klinisch bewijs - allereerst de klinische onderzoeken, en vervolgens de autonome ervaring van patiënten - duiden er sterk op dat CBD uitermate geschikt is als enkelvoudige remedie of als complementaire optie bij de behandeling van algemene angststoornissen, paniekaanvallen, sociale fobieën, obsessief compulsieve stoornissen, posttraumatische stress-stoornissen en lichte depressie. Verdere onderzoeken, evenals het opheffen van de verboden zijn noodzakelijk om verdere inzichten, en de effecten op de lange termijn, van het volledige potentieel van CBD te verkrijgen. Voor het moment zijn we blij om te weten dat het absoluut veilig is, vergeleken met de huidige medicijnen die het zou kunnen vervangen, nabootsen of ermee te integreren.