De Invloed Van Cannabis Op Hypertensie

Published :
Categories : Cannabis nieuwsMedicinale cannabis

De Invloed Van Cannabis Op Hypertensie

Hypertensie (een hoge bloeddruk) zorgt op zichzelf niet per se voor symptomen. Maar het is wel de hoofdoorzaak van hartaandoeningen, beroertes en vele andere, ernstige gezondheidsproblemen. Heeft de consumptie van cannabis een positief of negatief effect op een hoge bloeddruk?

Hypertensie, beter bekend als een hoge bloeddruk, is een medische aandoening waar veel mensen mee te maken krijgen. In de VS heeft één op de drie mensen er last van. Hypertensie leidt op zichzelf niet altijd tot symptomen. Maar een langdurig hoge bloeddruk verhoogt het risico op een beroerte, chronische nieraandoeningen en hartaandoeningen. Het is dan ook de grootste oorzaak van vroegtijdig overlijden ter wereld.

HET ENDOCANNABINOÏDE SYSTEEM

Het endocannabinoïde systeem dat bestaat uit cannabinoïde receptoren die in het hele lichaam voorkomen, is betrokken bij veel systemen in ons lijf. Daaronder valt ook het cardiovasculaire systeem. Cannabis, of specifieker de cannabinoïden THC en CBD, kunnen het endocannabinoïde systeem variërend beïnvloeden en reguleren. Onderzoek wijst uit dat wiet ook invloed kan uitoefenen op de cardiovasculaire functies, wat weer implicaties heeft voor hypertensie. Omdat het hart een onmisbaar orgaan is, verdient het therapeutische potentieel van cannabis zeker aandacht.

EEN HOGE BLOEDDRUK EN CANNABIS: WAT VROEG ONDERZOEK AANTOONT

Jaren geleden injecteerden onderzoekers THC bij ratten en ontdekten ze dat de bloeddruk aanzienlijk verlaagde. De resultaten werden bevestigd in een ander onderzoek, waarin de procedure werd herhaald. Toch moeten de bevindingen met een korreltje zout worden genomen. Ondanks dat THC de bloeddruk bij ratten verlaagde, zag men ook dat de consumptie van cannabis in eerste instantie leidde tot een stijging van de bloeddruk en hartslag. Pas na twee weken, toen de dieren een tolerantie hadden opgebouwd voor THC, werd hun bloeddruk en hartslag consistent lager. Dit suggereert dat het lichaam tijd nodig heeft om zich aan te passen aan chemische veranderingen voordat cannabinoïden het gewenste effect opwekken.

CANNABINOÏDEN VERLAGEN DE BLOEDDRUK BIJ MENSEN

In een onderzoek van NCBI, gepubliceerd in juni 2017, kregen negen gezonde, mannelijke vrijwilligers CBD (een niet-psychoactieve verbinding in cannabis) toegediend. Dit gebeurde in een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde, cross-over studie. Ontdekt werd dat de toediening van CBD de rustende bloeddruk en bloeddrukstijging door stress verminderde. Hopelijk wordt in toekomstig onderzoek bevestigd of CBD (met of zonder THC) een mogelijke behandelvorm is voor cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hypertensie.

HET PARADOXALE EFFECT VAN CANNABIS OP DE BLOEDDRUK EN DE HARTSLAG

Het is niet echt verrassend dat in eerder onderzoek is aangetoond dat cannabis de bloeddruk eerst kan verhogen voordat deze wordt verlaagd. Wiet heeft namelijk een vaatverwijdend effect; als je high bent, verwijden de aderen terwijl ook de bloedstroom versnelt. De klassieke, bloeddoorlopen "stoner ogen" zijn hier een goed voorbeeld van. Omdat de aderen uitzetten, slaat het hart sneller om de lagere bloeddruk te compenseren. De vraag hierbij is of dit van belang is en of het bloeddrukverlagende effect op de lange termijn zwaarder weegt dan deze effecten. Meer onderzoek is dus nodig, zoals wel vaker het geval is. In toekomstige studies moet ook rekening gehouden worden met verschillende doseringen en diverse consumptiemethoden. Het roken van cannabis is namelijk wellicht niet de beste methode voor patiënten met hartproblemen.

De Invloed Van Cannabis Op Hypertensie

VOOR WAT BETREFT HET EFFECT VAN CANNABIS OP DE BLOEDDRUK IS MEER ONDERZOEK NODIG

Het is nog niet duidelijk hoe cannabis precies invloed kan uitoefenen op een hoge bloeddruk en de werking van het hart. Op dit moment wordt er nog flink gedebatteerd. Personen die eerst waarschuwden voor de mogelijke risico's van wiet voor het hart, kunnen echter worden gerustgesteld. In een longitudinaal onderzoek, uitgevoerd door de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) aan de University of California, San Francisco, werden gegevens van meer dan 3500 volwassenen gedurende vijftien jaar geanalyseerd. Het bleek dat "er op de lange termijn geen oorzakelijk verband is tussen cannabisgebruik en een verhoogd risico op een hartaanval of een beroerte".

CANNABIS KAN DE BLOEDDRUK VERLAGEN, MAAR HIGH WORDEN DOET DIT NIET

De Harvard Medical School stuitte op minder positieve bevindingen toen ze de effecten van cannabis op risicogroepen, zoals ouderen, onderzochten. Naar verluidt, leidde de consumptie ervan in deze gevallen tot een verhoogd risico op een hartaanval. Ook werd ontdekt dat dit risico na twee uur weer verdween. Anders geformuleerd, kan cannabis een heilzaam effect hebben op het hart. Maar high worden kan te veel acute stress opleveren voor degenen die gevoelig zijn voor hartproblemen.

WAAROM NIET AL DEZE ONDERZOEKEN BETROUWBAAR ZIJN

Er kunnen diverse kanttekeningen worden geplaatst bij bovengenoemde, maar ook andere, onderzoeken naar het onderwerp. Een ervan is dat veel cannabisgebruikers ook andere middelen gebruiken. Denk aan alcohol en tabak. En deze kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de resultaten. Daarnaast is een aantal onderzoeken, zoals die met de negen proefpersonen van hierboven, nauwelijks generaliseerbaar. Er is dus meer onderzoek nodig, met een groter sample.

Ook is CBD, de actieve verbinding in cannabis die geen high opwekt, maar wel veel andere mogelijke voordelen heeft, buiten beschouwing gelaten in veel vroeg onderzoek. De onderzoeken waarin uitsluitend de aandacht ligt op THC, laten resultaten zien die wellicht niet de ware potentie van de gehele cannabisplant representeren. We moeten rekening houden met al deze factoren. Pas dan kunnen we een redelijk beeld krijgen van de invloed van cannabis op hypertensie. En op hartfuncties in het algemeen. We kijken uit naar een toekomst met meer overtuigend onderzoek naar dit onderwerp.