CBD combineren met andere geneesmiddelen

Published :
Categories : Medicinale cannabis

CBD combineren met andere geneesmiddelen

Bijna alle geneesmiddelen, of die nu in een laboratorium geproduceerd zijn of in aarde groeien, werken op een bepaalde manier op elkaar in. Middelen combineren, zwakt mogelijk de effecten af of versterkt ze juist. De neveneffecten zijn daarbij soms zeer gevaarlijk. Hoe veilig is het om CBD met andere geneesmiddelen te gebruiken?

Door de veranderende wetgeving inzake cannabis kiezen steeds meer mensen voor CBD als behandeling voor tal van aandoeningen. Van het verlichten van chronische pijn tot het behandelen van beroertes of angst, het stofje is eindelijk bereikbaar voor de grote massa. Dat roept vragen op over het effect als je het samen met andere geneesmiddelen gebruikt. Dit is wat je moet weten als je CBD met andere middelen inneemt.

HOE CBD INWERKT OP ANDERE MEDICIJNEN

Hoewel we CBD op zich als veilig beschouwen, verandert het mogelijk de wijze waarop je lichaam andere substanties omzet. Een effect daarvan is dat bepaalde geneesmiddelen langer in je systeem blijven dan bedoeld. Dat heeft mogelijk ongewenste effecten tot gevolg. Bovendien is CBD als geneesmiddel vrij nieuw en onderzoek ernaar loopt nog. Daarbij zijn nog lang niet alle eventuele bijwerkingen ervan bekend. Wees daarom voorzichtig als je CBD gebruikt. Met name in combinatie met andere medicijnen.

Girl taking CBD

HET CYTOCHROOM P450 ENZYMSYSTEEM EN CBD

Ons lijf zet 90% van de geneesmiddelen die we gebruiken om middels het zogenaamde cytochroom P450 enzymsysteem. Dit systeem breekt de substanties af die we innemen. Het zet deze vervolgens om in eenvoudige stoffen die ons lichaam kan benutten. Een bekend effect van hoge doses CBD is dat het de effectiviteit van dit systeem remt. Wat dat betekent? Het lichaam heeft het moeilijker om bepaalde substanties te verwerken. De meeste farmaceutische geneesmiddelen worden echter omgezet door het cytochroom P450 enzymsteem. Dit betekent dat CBD er in zekere mate invloed op heeft. Hieronder volgt een opsomming van een aantal algemene geneesmiddelen en hoe CBD erop inwerkt:

1. EPILEPSIEMEDICIJNEN

Epilepsiepatiënten krijgen vaak Clobazam voorgeschreven om aanvallen tegen te gaan. Onlangs is een uit industriële hennep gewonnen CBD geneesmiddel door de Amerikaanse FDA goedgekeurd om bepaalde vormen van epilepsie te behandelen. Verstoort het stofje hierbij de werking van Clobazam?

Een in 2015 uitgevoerd onderzoek, dat gepubliceerd is in het tijdschrift Epilepsia, toont aan dat het combineren van CBD en Clobazam mogelijkerwijs de effecten van de laatstgenoemde in het lichaam doet toenemen. Daarmee versterkt de werking. Patiënten die beide middelen hebben gebruikt, maken melding van een toegenomen sedatie.

Ander onderzoek toont aan dat Clobazam op een dusdanige manier op CBD inwerkt dat sommige patiënten zich afgematter en vermoeider voelen. Er zijn wat dit betreft nog geen eensluidende conclusies, maar de voorlopige resultaten suggereren dat je voorzichtig zou moeten zijn als je deze twee geneesmiddelen gebruikt.

2. ANTIDEPRESSIVA (SSRI'S)

Hordes mensen gebruiken CBD als alternatieve of additionele behandeling tegen angst, stress, depressie, slaapproblemen en dergelijke psychische aandoeningen. Anekdotisch bewijs toont aan dat het stofje veel personen helpt. De effectiviteit van CBD bij deze aandoeningen en de specifieke werking vereisen echter nog bevestiging door medisch onderzoek.

Mensen die last hebben van deze psychische aandoeningen krijgen vaak SSRI's (selectieve serotonine-heropnameremmers) voorgeschreven. Dit zijn onder meer Prozac, Paxil en Cipramil. Artsen schijven deze middelen veel voor bij depressie, paniekaanvallen en vergelijkbare aandoeningen/klachten.

Het lijkt erop dat de wisselwerking van CBD en dit soort antidepressiva zeldzaam is. Dit is echter slechts gebaseerd op anekdotisch bewijs. Daarnaast komt het in zeldzame gevallen voor dat het gebruik van SSRI's in combinatie met CBD het risico op hypomanie, een lichte vorm van manie, doet toenemen.

Voor mensen die SSRI's gebruiken, is het aan te raden medisch advies in te winnen over veilig gebruik van CBD. Een arts beoordeelt als geen ander of CBD mogelijk tot nadelige interacties leidt. Bovendien helpt hij of zij je op weg de juiste dosering te bepalen.

Antidepreassant

3. GENEESMIDDELEN TEGEN GRIEP EN VERKOUDHEID

In sommige geneesmiddelen tegen griep en verkoudheid zit doxylamine, een antihistaminicum dat ook in middelen tegen allergie zit. Het innemen van CBD in combinatie met geneesmiddelen die doxylamine bevatten, veroorzaakt mogelijk bijwerkingen, zoals slaperigheid, verwardheid of vermindering van cognitieve en motorische functies. Dat komt omdat CBD het functioneren van de leverenzymen remt, waardoor de lever medicatie langzamer afbreekt. Dit veroorzaakt mogelijk ongewenste neveneffecten. Wees dus voorzichtig.

4. ANGSTREMMERS (BENZODIAZEPINEN)

Xanax (alprazolam) wordt het vaakst voorgeschreven bij paniekstoornissen en angststoornissen. Het is een mild kalmerend middel. Hoewel er zelden bijwerkingen optreden bij het gebruik van Xanax samen met CBD, is het mogelijk dat een combinatie de bijwerkingen van beide of een ervan doet toenemen.

De meest voorkomende neveneffecten van het combineren van Xanax en CBD zijn slaperigheid, verwardheid en concentratiemoeilijkheden. Raadpleeg je huisarts voordat je de twee samen gebruikt, zodat je de nadelige effecten voorkomt.

5. BLOEDVERDUNNERS

De meerderheid van de mensen die Warfarine gebruiken, wat een algemeen voorgeschreven bloedverdunner (antistollingsmedicijn) is, maakt geen melding van significante bijwerkingen in combinatie met CBD. Toch is er bewijs dat CBD de effecten ervan doet toenemen en verlengen.

Onderzoek uit 2007 toont aan dat CBD ook een bloedverdunnend effect heeft. Daarom zou het combineren ervan met Warfarine in feite hetzelfde effect hebben als een dubbele dosis Warfarine.

6. PIJNSTILLERS (OPIOÏDEN)

Buprenorfine is een opioïde, een klasse van zware pijnstillers die mensen gebruiken bij de behandeling van ernstige pijnklachten en andere kwalen. Opioïden op zich zijn al enorm problematisch, want ze zijn hartstikke verslavend. Hoge doseringen veroorzaken ademhalingsproblemen en soms zelfs een coma of overlijden.

Omdat CBD tevens een sedatief effect heeft, heeft de combinatie mogelijk oversedatie tot gevolg. Hierbij neemt het risico op gevaarlijke bijwerkingen toe. Voorzichtigheid is dus geboden als je opioïden (Bunavail, Probuphine, Butrans, Suboxone, Belbuca) samen gebruikt met CBD.

Girl suffering from pain on her shoulder

7. BLOEDDRUK MEDICIJNEN

Van CBD is bekend dat het de bloeddruk en hartslag beïnvloedt. Daarom zouden mensen die behalve bètablokkers ook CBD gebruiken voorzichtig te werk moeten gaan. In combinatie versterk je mogelijk het effect op het hart. Daarmee vergroot je het risico op een hartaanval. Dat geldt met name voor mensen die onlangs met CBD zijn begonnen. Het lichaam heeft namelijk wat tijd nodig om tolerantie op te bouwen.

Bekende merknamen van bètablokkers zijn onder meer Atenolol, Metoprolol, Acebutolol, Nebivolol en Bisoprolol. Mocht je deze of andere bètablokkers gebruiken, overleg dan eerst met je huisarts voordat je met CBD begint.

8. ANTI-SLAAP MEDICIJNEN

Natriumoxybaat is een neurotransmitter en psychoactieve stof die vaak voorgeschreven wordt als anti-slaapmiddel bij de behandeling van narcolepsie. In combinatie met CBD onderdrukt het mogelijk het centraal zenuwstelsel in ongewenste mate. Dit leidt tot potentieel gevaarlijke bijwerkingen, zoals een lage bloeddruk, depressie, ademhalingsproblemen, duizeligheid en soms zelfs coma. Dus als je Natriumoxybaat gebruikt, verwerkt in geneesmiddelen als Xyrem, wees dan voorzichtig wanneer je CBD overweegt. Praat eerst met je huisarts.

CBD MET ANDERE GENEESMIDDELEN COMBINEREN - CONCLUSIE

Wanneer je CBD samen gebruikt met andere geneesmiddelen, wees dan altijd op je hoede. Hoewel we het stofje als veilig beschouwen, weet je nooit wat de mogelijke effecten zijn als je het met andere middelen combineert. Met name omdat ieder mens fysiologisch verschilt.

Het belangrijkste is dat je met een arts overlegt als je zorgen of vragen hebt over het gebruik van CBD en op welke manier het je medicatie beïnvloedt. Bovendien is het belangrijk dat je weet wat de mogelijke neveneffecten zijn van de geneesmiddelen die je gebruikt. En tot slot dien je te weten dat niet alle middelen, dus ook CBD, op iedereen dezelfde effecten hebben.