Hoe CBD in staat is bij epilepsie te helpen

Published :
Categories : Medicinale cannabis

Hoe CBD in staat is bij epilepsie te helpen

Onderzoekers hebben cannabidiol (CBD) bestudeerd als mogelijke behandeling voor een ernstige vorm van kinderepilepsie, het syndroom van Dravet. Hoewel de resultaten hoopgevend zijn, gaan ze gepaard met een aantal bijwerkingen. Lees hier meer over het fascinerende onderzoek inzake het gebruik van CBD voor de behandeling van epilepsie.

De versoepeling van de cannabiswetgeving in veel streken van de wereld gaat gepaard met tal van voordelen. De vereenvoudigde toegankelijkheid tot de eens zwartgemaakte plant heeft de weg vrijgemaakt voor meer onderzoek naar cannabis en haar verbindingen, alsmede de mogelijke therapeutische eigenschappen.

Verondersteld wordt dat de chemicaliën die cannabis bevat, de zogeheten cannabinoïden, het vermogen hebben om op een zeer specifieke wijze op het menselijk lichaam in te werken. Door het hele lijf en in de hersenen bevinden zich receptoren. Deze maken deel uit van het menselijk endocannabinoïdesysteem. De cannabinoïden in cannabis activeren deze receptoren. Ze hebben daardoor een groot effect op onze lichaamsfuncties, waaronder bepaalde aandoeningen en klachten.

Een van de aandoeningen die momenteel alle aandacht krijgt op het gebied van medicinaal cannabisonderzoek is epilepsie. Met name aanvallen van een bepaalde vorm van kinderepilepsie, het zogeheten syndroom van Dravet, zijn bijzonder moeilijk te behandelen. Dat komt omdat het een extreem medicatieresistente aandoening is. Onderzoek suggereert dat CBD in staat is te helpen bij het behandelen van epilepsieaanvallen en andere symptomen van het syndroom van Dravet.

WAT IS HET SYNDROOM VAN DRAVET?

Het syndroom van Dravet is een vorm van epilepsie die op jonge leeftijd toeslaat, vaak al tijdens de babytijd. Kinderen die eraan lijden, gaan gebukt onder symptomen die uiteenlopen van mild tot ernstig.

Aanvallen die in verband gebracht zijn met het syndroom van Dravet doen zich soms al in de eerste 15 maanden voor, vaak al voor het eerste levensjaar. Ze gaan meestal gepaard met hoge koorts en treffen over het algemeen één kant van het lichaam. De aanvallen worden mogelijk uitgelokt door verandering van de lichaamstemperatuur, zoals wanneer een kind uit bad komt. Bovendien zouden ze ontstaan door lichtflitsen, stress en infecties.

Aanvallen van het syndroom van Dravet duren vaak langer dan 2 minuten. Levensbedreigende toevallen die 30 minuten aanhouden, komen ook voor. De aandoening lokt verschillende soorten insulten uit. Een daarvan is status epilepticus, waarbij de patiënt aanhoudende epileptische aanvallen heeft. Als dit gebeurt, is onmiddellijk medische hulp vereist.

Kinderen met het syndroom van Dravet ontwikkelen zich de eerste levensjaren vaak normaal. Maar als de hoeveelheid aanvallen toeneemt, verstoort de aandoening hun ontwikkeling soms ernstig. Het leidt mogelijk tot verandering van het eetgedrag, evenwichtsproblemen en problemen met lopen. Andere problemen die in verband gebracht zijn met het syndroom van Dravet zijn een verhoogde kwetsbaarheid voor infecties, voedingsproblemen, autisme en andere stoornissen.

De schatting is dat wereldwijd 1 op de 20.000 tot 1 op de 40.000 mensen door het syndroom van Dravet getroffen wordt. De aandoening is levenslang en wordt tegengegaan met anti-epileptica en voedingsvoorschriften.

Drave Syndrome

CANNABIS VOOR DE BEHANDELING VAN HET SYNDROOM VAN DRAVET

Cannabidiol, een van de belangrijkste verbindingen in de cannabisplant, lijkt veelbelovend voor de behandeling van de aandoening. Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in The New England Journal of Medicine. De auteurs zetten de ernst van de aandoening uiteen. Ze stellen dat de aanvallen, veroorzaakt door het syndroom van Dravet, moeilijk te behandelen zijn vanwege de medicijnresistentie.

De onderzoekers voerden een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek uit met 120 kinderen en jongvolwassenen met de aandoening en medicijnresistente aanvallen. Een groep kreeg CBD, de andere patiëntengroep een placebo. De cannabidiol werd dagelijks oraal toegediend in een dosis van 20mg per 1kg lichaamsgewicht. De deelnemers kregen ook standaard epilepsiemedicatie.

Patiënten in de groep die CBD toegediend kregen, toonden tekenen van verbetering. 43% vertoonde een afname van 50% van de maandelijkse aanvallen. Dit in tegenstelling tot 27% van de placebogroep. Vooral verrassend was dat 5% van de CBD-groep tijdens de klinische proeven vrij van aanvallen bleef. Bijzonder opmerkelijk.

De onderzoekers observeerden echter niet alleen positieve resultaten wat betreft de aanvalsfrequentie bij het syndroom van Dravet. Patiënten uit de CBD-groep maakten tevens melding van meer bijwerkingen, ten opzichte van de groep die standaard medicatie en een placebo kreeg. De bijwerkingen waren onder meer: braken, diarree en moeheid.

Happy little girl

ONDERZOEK CANNABIS EN EPILEPSIE - TOT SLOT

Het zou fantastisch zijn als de positieve onderzoeksresultaten gepaard zouden gaan met minder bijwerkingen. Toch zijn de resultaten bijzonder hoopgevend. Vooral als je bedenkt dat het huidige onderzoek naar de exacte werking van CBD nog in de kinderschoenen staat. Wat deze studie duidelijk aantoont, is dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het goede nieuws is dat deze resultaten voor zichzelf spreken. Hopelijk resulteert dat in verder onderzoek naar het behandelen van epilepsie en andere aandoeningen met cannabis.