Is Cannabis Een Nuttige Behandeling Voor ADHD & ADD?

Published :
Categories : Medicinale cannabis

Is Cannabis Een Nuttige Behandeling Voor ADHD & ADD?

Het aantal mensen met de diagnose ADHD neemt momenteel sterk toe. Onderzoekers richten zich nu op cannabis als alternatief voor farmaceutische behandelopties.

Elk jaar worden miljoenen mensen over de hele wereld gediagnosticeerd met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Deze psychische aandoening treft ongeveer 6-9% van alle kinderen en 5% van de volwassen wereldbevolking. Behandeling met cannabis wordt ingezet voor een groeiende hoeveelheid medische aandoeningen. Het lijkt erop dat ADHD nu ook aan de lijst kan worden toegevoegd.

ADHD is doorgaans moeilijk te behandelen met conventionele geneesmiddelen, vanwege de hevige bijwerkingen. Medicinale cannabis kan een fantastisch alternatief zijn om de symptomen van patiënten te verlichten.

WAT IS ADHD?

ADHD is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Kenmerkend zijn concentratieproblemen, hyperactiviteit of problemen het gedrag te beheersen. Iedereen ervaart wel eens concentratieproblemen of impulsieve neigingen. Voor sommige mensen is het probleem echter zo hardnekkig dat hun sociale leven erdoor beïnvloed wordt. Denk bijvoorbeeld aan school, werk, familie en sociale interacties. Als gevolg hiervan ontvangen deze personen vaak de diagnose ADHD.

Het is de meest gestelde diagnose en meest bestudeerde psychische aandoening bij kinderen en volwassenen. Zonder correcte diagnose en behandeling, kan ADHD verstrekkende problemen veroorzaken. Deze bestaan uit: leerproblemen, depressie, familieproblematiek, criminaliteit, verslavingsproblematiek en problemen op het werk. Vroege erkenning en behandeling van het probleem is daarom essentieel.

Er zijn drie types ADHD. Het overwegend onoplettende type, het overwegend hyperactieve-impulsieve type, en het gecombineerde type ADHD.

• Het overwegend onoplettende type: Deze aandoening staat vooral bekend als ADD (Attention Deficit Disorder). Het komt vaker voor bij volwassenen dan bij kinderen. De symptomen die bij dit type horen, zijn: vergeetachtigheid, concentratieproblemen, makkelijk afgeleid, slechte luistervaardigheden en slechte organisatorische vaardigheden. Dit type ADHD lijkt bij volwassenen soms op een stemmingsstoornis.

• Het overwegend hyperactieve-impulsieve type: Alle stereotiepe kenmerken van ADHD zijn hier vertegenwoordigd. De symptomen zijn: friemelen met handen en voeten, wiebelen en onrustig zitgedrag, overmatig praten, moeilijk op de beurt kunnen wachten en gevoelens van rusteloosheid.

• Het gecombineerde type ADHD: Deze diagnose wordt gesteld als iemand meerdere symptomen (zes of meer) vertoont van zowel het onoplettende als het hyperactieve-impulsieve type.

OORZAKEN VAN ADHD

Ondanks de vele onderzoeken, is de precieze oorzaak van ADHD nog niet achterhaald. Onderzoekers hebben wel een sterke genetische link ontdekt, waardoor de stoornis mogelijk erfelijk is. Dit wordt in meerdere genetische studies bevestigd. Desalniettemin is ADHD een complexe aandoening die het gevolg is van de interactie van meerdere genen.

Wetenschappers noemen ook omgevingsfactoren als mogelijke oorzaak voor ADHD. Deze omvatten alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, blootstelling aan bepaalde giftige stoffen, extreme vroeggeboorte, laag geboortegewicht, misbruik of extreme verwaarlozing en sociale achterstand. Het bewijs is niet sluitend, maar deze factoren verhogen het risico op de ontwikkeling van ADHD-achtige symptomen.

Wetenschappers onderzoeken de relatie tussen deze omgevingsfactoren en de aandoening nog steeds. Ook wordt aangenomen dat overmatige suikerconsumptie, gebrek aan lichamelijke beweging of een gebrek aan supervisie leidt tot ADHD. Deze beweringen zijn echter niet wetenschappelijk onderbouwd. Bij sommige kinderen kunnen deze factoren de symptomen van ADHD wel verergeren.

HUIDIGE BEHANDELMETHODEN VOOR ADHD

De behandelmethoden voor ADHD bestaan uit medicatie en gedragstherapie. De meest gebruikte klasse geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD zijn psychostimulantia. De meeste patiënten met ADHD reageren hier positief op.

We moeten vermelden dat deze verbeteringen op korte termijn verschijnen. Onderzoekers bestuderen nog altijd de effecten van psychostimulantia op de lange termijn. Niet-stimulerende medicijnen, zoals atomoxetine, zijn een andere farmaceutische behandeloptie. Deze medicijnen worden geleidelijk aan het lichaam afgegeven. De effecten komen langzamer op en houden de hele dag aan.

Elke patiënt moet de voor- en nadelen van medicijngebruik goed afwegen. Vaak is er een risico op vervelende bijwerkingen zoals hoge bloeddruk, stemmingswisselingen, groeiproblemen, gevoelloosheid, braken, zenuwachtigheid, gewichtsverlies... en de lijst gaat maar door. Daarom onderzoeken mensen cannabis als alternatieve behandeloptie.

Gedragstherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van mensen met ADHD. Het doel van gedragstherapie is het identificeren van ongewenst gedrag en dit te vervangen door gewenst gedrag. De gebruikte strategieën zijn onder andere positieve versterking, open communicatie, betrokkenheid en het leren opkomen voor zichzelf.

Is Cannabis Een Nuttige Behandeling Voor ADHD & ADD?

HOE CANNABIS KAN HELPEN BIJ ADHD

De potentie van cannabis bij de behandeling van ADHD schuilt in het effect op de dopaminespiegel in het lichaam. Dopamine is een catecholamine die als neurotransmitter functioneert. Door onderzoekers is geconstateerd dat de symptomen van ADHD gerelateerd zijn aan een dopamine-tekort in de hersenen.

Het vermoeden bestaat dat hogere concentraties dopamine transporters in de hersenen en het zenuwstelsel de oorzaak zijn. Dopamine transporters zijn proteïnen die verhinderen dat dopamine door de zenuwcellen wordt getransporteerd. Dopamine is van vitaal belang voor de cognitieve functies, zoals aandacht en geheugen.

De huidige medicatie die patiënten ontvangen, zoals Ritalin en Adderall, stimuleren de aanmaak van dopamine. Hierdoor verbetert de concentratie. Deze farmaceutische middelen veroorzaken een aantal ongewenste bijwerkingen. Volgens Dr. David Bearman, een gerenommeerd cannabis onderzoeker, werkt cannabis in op de dopamine huishouding in de hersenen. Daarom is cannabis mogelijk therapeutisch waardevol om de symptomen van ADHD te behandelen.

Dr. Bearman meent dat cannabis de beschikbaarheid van dopamine lijkt te vergroten. De effecten komen dus overeen met bijvoorbeeld Ritalin. Ritalin en andere psychostimulantia binden zich aan dopamine en remmen de metabolische afbraak. Cannabis werkt iets anders, maar de algehele effecten zijn vergelijkbaar.

DOPAMINE-TEKORT

Cannabinoïden kunnen een dopamine-tekort bij mensen met ADHD aanpakken. De voordelige effecten van cannabis voor ADHD staan beschreven in een onderzoek uit mei 2017. Onderzoekers aan het King's College of London gaven de helft van een groep vrijwilligers een orale cannabis-spray. De andere helft ontving een placebo.

Patiënten die de cannabis-spray gebruikten, lieten verbeteringen zien in impulsief gedrag en hyperactiviteit. Ook verbeterden de cognitieve functies, zoals het concentratievermogen. Dit is slechts één van de vele voorlopige onderzoeken waaruit blijkt dat cannabis een mogelijk alternatief is om de symptomen van ADHD te verlichten.

Cannabis kan een uitkomst zijn voor mensen die de symptomen van ADHD op alternatieve wijze willen behandelen. Er is echter meer onderzoek nodig voordat artsen cannabis aanbevelen als behandeling voor ADHD, vooral voor kinderen.